tiistai 1. maaliskuuta 2016

Ajatuksia synnytyskokemuksesta


 Olen miettinyt paljon mitä tarkoittaa synnytyskokemus ja mitkä asiat siihen vaikuttaa? Haluan nyt kirjoittaa synnytyskokemuksesta ja siitä miksi synnytykseen kannattaa valmistautua ja tavoitella hyvää synnytyskokemusta! Synnytyskokemus kantaa pitkälle. Kokemuksen laadulla ei ole merkitystä, kuinka kauan nainen ja puoliso muistaa synnytyksen. Niin hyvä, kuin huonokin synnytyskokemus on mielessä pitkään. Uskallan sanoa, että synnytys pysyy muistona koko elämän. Huono kokemus saattaa saada aikaan, jopa pahan synnytyspelon, kun taas hyvä kokemus saa naisen voimaantumaan upealla tavalla.

Koen, että nainen käsittelee synnytystä ja siitä tullutta kokemusta eri tavalla riippuen kauanko synnytyksestä on aikaa. Heti synnytyksen jälkeen kokemus ei ole mielessä kovin syvällisesti. Alkuun synnyttäjä puhuu kokemuksestaan muille mutta synnytyksen henkinen käsittely siirtyy myöhemmäksi. Mielestäni tärkein ajankohta synnytyksen käsittelylle tulee muutaman viikon/kuukauden kuluttua. Jos tässä vaiheessa ei huonoja kokemuksia saa purettua ja käsiteltyä voi ongelma kasvaa ja trauma saattaa vaikuttaa seuraavaan mahdolliseen raskauteen ja synnytykseen.

Kun synnytyksestä on kulunut aikaa jo useampi kuukausi tai vuosia, synnytyskokemus nousee mieleen eri tilanteissa ja myös toisen ihmisen aloitteesta. Fyysiset merkit keholla kuten raskausarvet, episiotomia- tai sectioarpi muistuttavat meitä synnytyksestä. Lapsen syntymäpäivä saattaa nostaa mieleen synnytyksen kulun, vaikka aikaa olisi kulunut jo monta vuotta. Kun uusi raskaus alkaa tulee edellinen/edelliset kokemukset mieleen. Ja niillä on suuri vaikutus tähän uuteen raskauteen ja synnytykseen. Jos kerran saanut huonon kokemuksen synnytyksestä ei tarkoita, ettei seuraava kerta voisi olla upea.  

Jokainen nainen kokee synnytyksen eri tavalla. Saman naisen synnytykset voivat olla erilailla koettuja, vaikka synnytykset olisivat samankaltaiset keskenään. Tämä johtuu mielestäni siitä, että synnytyskokemukseen vaikuttaa moni asia elämässä. Ei pelkästään se, kuinka synnytys itsessään on mennyt. Siksi olisi erityisen tärkeää, että elämä olisi tasapainossa, kun perheeseen on syntymässä vauva. Naiset kokevat myös eri tavalla synnytykset, vaikka pääpiirteet synnytyksessä olisivat samat. Esimerkiksi toiselle luonnonmukainen synnytys ilman kipulääkkeitä voi olla äärimmäisen voimaannuttava kokemus, kun taas nainen joka synnyttää ”haluamattaan” luonnollisesti ilman, että ehtii saada kipulääkkeitä voi kokea synnytyksen äärimmäisen traumaattisena kokemuksena. Toinen kokee epiduraalin kanssa koetun synnytyksen upeana ja taas toinen voi tuntea itsensä epäonnistuneeksi, jos hän on päätynyt epiduraaliin luonnollisen synnytyksen sijaan. Näistä asioista johtuen olisi tärkeää, että kätilö ja synnyttäjä saisivat tutustua toisiinsa jo raskausaikana, tai että synnytyksessä olisi tukena henkilö joka tuntee synnyttäjän ja tietää hänen toiveet.

Koska koemme asiat niin eri tavalla ja joudumme synnyttämään henkilökunnan kanssa joka ei tunne synnyttäjää ja hänen toiveitaan niin myös pettymykset elävät suuresti odottajissa, synnyttäjissä ja pikkuvauvojen äideissä. Se on todella harmillista koska oman lapsen syntymä on yksi elämän kohokohdista. Medikalisoituminen ja hoitohenkilökunnan vähyys ei helpota yhtään tässä asiassa. Synnytykseen valmistautumattomuus ei myöskään auta saavuttamaan hyvää kokemusta. Kuntien tarjoamat synnysvalmennukset ovat vähentyneet tai jopa kokonaan lakanneet ja useassa synnytyssairaalssa on lopetettu tutustumiskäynnit. Neuvolan terveydenhoitajien käyntejä on vähennetty ja aikaa on minimaalisesti, joten apu synnytyksen valmistautumiseen ja suunnitteluun on lähes mahdotonta. Synnytys on monelle täysin tuntematon käsite, vaikka raskaus olisikin toivottu.

Koen, että synnytyskokemuksella on vaikutusta varhaisen vuorovaikutuksen syntyyn ja äidin mielialaan. Sillä on vaikutusta naiseuteen ja äitiyteen. Synnytyskokemus vaikuttaa niin parisuhteeseen kuin perheen sopeutumiseen uuteen vauvaan. Sillä on tutkitusti vaikutusta myös perhekokoon ja uuden raskauden tuomiin haaveisiin.

Hyvään synnytyskokemukseen vaikuttaa myös ulkopuoliset tekijät joihin ei välttämättä voi itse vaikuttaa. Mutta mitä voi itse tehdä, että saisi hyvän synnytyskokemuksen? Mielestäni hyvään synnytys kokemukseen vaikuttaa esimerkiksi seuraavat asiat:

-Hyvä ja luottavainen suhde kätilöön. Vakaampi luottamussuhde syntyy, kun kätilön ja äidin hoitosuhde on alkanut jo raskausaikana. Suomessa tämän voi saada yksityisen kätilön kanssa kotisynnytystä ajatellessa tai kätilö-doulan tarjoaman palvelun kautta sairaalasynnytyksessä.  -Synnytystukihenkilön eli doulan läsnäolo
 -Synnytysympäristön turvallisuus ja rauhallisuus, turvallinen ja luotettava ilmapiiri
-Lähipiirin ja etenkin puolison tuki
-Luottamus itseensä sekä kehoonsa
-Normaali fysiologinen synnytys
      ->Luonnonmukainen kivunlievitys -> luonnolliset hormonit pääsevät jylläämään.            -Synnyttäjällä oma vaikutus- ja päätäntävalta.
      -Valmistautuminen synnytykseen yhdessä puolison kanssa esim.kätilön/doulan avustuksella: kirjallisuus ja tutustuminen synnytyksen fysiologiaan, synnytysvalmennus ja synnytyssuunnitelma, raskausjooga yms. joka lisää kehontuntemusta, erilaiset kurssit kuten hypnosynnytys, synnytyslaulu ymsMiettiä synntystoiveita ja haaveita ja löytää keinot niiden tavoittamiseen.
         
Doulan tukea ja läsnäoloa synnytyksessä on tutukittu paljon. Useat tutkimukset todistavat, että tuttu ja luotettava doula vaikuttaa positiivisesti synnytyskokemukseen. Doulan läsnäolo vaikuttaa siten, että komplikaatioita on vähemmän, lääkkeellistä kivunlievitystä tarvitaan vähemmän, synnytys on lyhyempi, puoliso sekä synnyttäjä ovat aktiivisempia. Doulan avustuksella synnytykseen valmistautuminen luonnollisempaa, harkitumpaa ja tietoa on käytettävissä hurja määrä. Doula auttaa synnyttäjän lisäksi puolisoa.

Eli pääpointti on: valmistautuminen synnytykseen edesauttaa saavuttamaan hyvän synnytyskokemuksen. Ja jos kokemus ei ole mieleinen niin on tärkeää, että synnyttäjä purkaa kokemuksensa ja käy synnytyksen läpi esimerkiksi mukana olleen kätilön/doulan kanssa. Näin huonokin kokemus voi muuttaa muotoaan hyväksi kokemukseksi <3

Emmi <3

2 kommenttia:

  1. Tämä oli ehdottomasti pelkkää asiaa ja miellyttävästi kirjoitettu! Hyvä Emmi! T. Ansba

    VastaaPoista
  2. Kiitos Anna <3 Koen tämän aiheen todella tärkeänä. :)

    VastaaPoista